Начало ПощаКарта на сайтаНОВИНИПолзи за бизнеса от коучинга и менторството

01-03-2010

 

За приликите и разликите между коучинга и менторството, за ползите и предимствата и рисковете при ползването на двата метода в бизнес организациите разказва най-новата статия на Констанца Григорова във вестник Computerworld.

Тя е озаглавена "Коучинг и менторство - чуждици с огромен HR потенциал" и коучът от DreamersDo Ирина Гроздева участва в статията като експерт по темата.

Това е и първата статия, посветена на коучинга и менторството, която е публикувана в пресата у нас.
За да видите този линк, трябва да сте регистриран потребител на Computerworld. Ако не сте регистриран/а, можете да прочетете статията и от тук.

Коучинг и менторство, БАУРЧР_DreamersDo Ирина, Гроздева, Петър Горялов, ДриймърсДуПървото обучение за вграждане на системи за коучинг и менторство за HR мениджъри в България ще бъде проведено от екипа на DreamersDo в партньорство с БАУРЧР като част от нейната HR Тренинг Академия.
Повече за обучението.
Ключови извадки от материала
В редовете по-долу ви предлагаме накратко ключови извадки от мнението на Ирина Гроздева по темата:

Що е то коучинг? Що е
то менторство? Ползи за организацията

 • "Коучингът винаги е за постигане на цели – лични или организационни."
 • "Работата на коуча е да предоставя подкрепа така, че клиентът да разширява уменията, да се възползва на максимум от ресурсите и собствения си потенциал, за да постигне личните/организационните си цели."
 • "Коучингът е конфиденциално партньорство и взаимоотношение, което е с висок интензитет и ефективност."
 • "Според целите на коучинг взаимоотношението възвращаемостта на инвестицията може да е от 1-2 до 7 пъти и повече. Неслучайно едни от най-успешните изпълнителни директори в света имат коучове – на компании като GE, Whirlpool, HP, Charles Schwab, DuPont, Novartis, Dell, Microsoft, Verizon и стотици други."
 • "Коучингът не е за изоставащи и несправящи се с целите си, а за добри и дори отлични изпълнителни директори, екипи и индивиди, които искат да се развиват и отсега работят за бъдещия си успех, както и за хора, които не се задоволяват с добрите резултати, а се стремят към по-високи цели и постижения – за себе си и за компанията”.
 • "Красотата на менторството е, че позволява и на ментора и на протежето да учат. И че черпи, запазва и мултиплицира експертизата и мъдростта, които вече са натрупани в организацията."
 • "Красотата на коучинга е, че извлича и развива мъдростта, идеите и решенията от хората в организацията по начин, по който те да ги използват за постигане на целите си. Коучингът помага да се разгърне скритият потенциал на хората в екипа – били те висши или средно ниво мениджъри или цели екипи."
 • "И коучингът, и менторството са високоефективни инструменти и затова те трябва да бъдат използвани внимателно и винаги целите на коучинг взаимоотношенията и менторската работа трябва да са подчинени на стратегическите цели на организацията – категорична е Ирина Гроздева от DreamersDo. - В противен случай те ще имат прекрасен ефект, но само за хората, които ги ползват, и ограничен ефект за компанията." 


Приликит
е
"И коучингът, и менторството помагат организацията максимално да се възползва от потенциала на хората в екипа и те да увеличат своя капацитет за реализация на целите и приоритетите на компанията."


Разликите

 • "Основната разлика между двата метода е, че менторът дава съвети и напътства, а коучът – никога. Понякога е възможно коучът да използва менторство, но този процес не е коучинг и той изрично казва това на клиента и се допитва до клиента дали би искал коучът да използва менторство."

 •  

Рисковете

 • "Ако коучингът се прави самоцелно за развитие на умения, а не е свързан с целите и резултатите на отдела или цялата организация в зависимост от нивото на коучвания мениджър/екип, това няма да осигури положителен ефект."
 • Поредната рискова хипотеза, която изтъкна Гроздева, е свързана с липсата на професионализъм от страна на коуча. Ако коучът твърди, че е коуч, но всъщност не е сертифициран да прилага този метод и прилага други методи като консултиране, обучение, терапевтични елементи, менторство и други, тогава доверяването на този специалист би било рисковано."
 • Проблем може да се окаже, ако клиентът (индивид или организация) не е наясно с ползите и процеса. Тук са възможни много сценарии. Възможно е висшият мениджмънт да не е въвлечен в процеса и да не разбира ползите, предимствата и недостатъците от този инструмент за организацията. Друга хипотеза е ако ЧР мениджърът не познава процеса на коучинга и на подбор на коучове и няма критерии за него. Картинки – в папка ИТ Кариери


Ролята на ЧР специалистите и изпълнителните дректори
"ЧР специалистите имат специална роля в процеса на подбор на коучове и на развити пазари като британския, например, те са дясната ръка на изпълнителния директор в процеса на проучване, подбор, оценка и избор на коучове за нуждите на различни нива мениджъри и екипи в бизнес организацията. Така е, защото изпълнителният директор е пряк (ако ползва коучинг) или непряк (ако мениджъри или екипи в компанията използват коучинг) бенефициент на резултатите от коучинг услугата."


Цялостна система за коучинг и м
енторство в компанията

 • "Въвеждането на система за коучинг и менторство може да донесе краткосрочни и дългосрочни ползи за бизнес организациите, за да постигнат висока производителност на екипа и резултати на качествено ново ниво. Всъщност това е доста прост и работещ механизъм, възприет от най-успешни компании в света като „Дженеръл Илектрик”, например.
 • "За да са на върха на вълната, висшите мениджъри използват услугите на коучове и ментори, което шеговито се нарича „най-зорко пазената тайна на техния успех".
 • "Една цялостна система за коучинг и менторство в организацията е като гръбнак на всяка високопроизводителна учеща се организация. Според доклад на Световната банка за България в икономиките на знанието компаниите се превръщат първо и най-важно в учещи се организации и страната ни няма да може да избегне тези тенденции."За Compute
rworld
Гласът на корпоративните ИТ потребители

Коучинг и менторство - чуждици с огромен HR потенциал_Ирина Гроздева_DreamersDoОт създаването си през 1991 г. Computerworld България е най-влиятелният и проверен източник на информация, предназначена за висшето и средно ИТ ръководство на големи и средни компании, собственици и управители на ИТ компании, ИТ мениджъри от държавния и частния сектор, професионалисти, маркетинг специалисти и консултанти.

Реномето на вестника се гради вече 13 г. с фокуса върху иновациите в ИТ системите и управлението им. Computerworld покрива новини от гледна точка на ИТ мениджърите, като се стреми да дава аналитичен и задълбочен поглед върху отражението на тези новини върху ежедневната работа на ИТ отделите.

Вестникът следи иновациите в ИТ системите, публикува мнението на експерти в областта на ИТ и законите, свързани с тази дейност. Дава описание на нови продукти, изследвания, анализи и др., като обемът на местното съдържание е над 80%.
Computerworld публикува пълното си съдържание в Интернет едновременно с излизането на печатното издание, като достъпът за абонатите е безплатен.
ИКТ ТОП 100
, което стартира като самостоятелен продукт през 1998 г., e единственото издание у нас, представящо всяка година класиране на най-успешните ИТ и телекомуникационни компании в България.
Снимки Computerworld

Още новини за DreamersDo


назад
ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |