Начало ПощаКарта на сайта


Денталната практика като устойчив печеливш бизнес в името на пациента
Индивидуален коучинг по лидерство - за изпълнителни директори
Екипен коучинг по лидерство - за корпоративни екипи
Цялостни проекти"Организацията може да реализира най-важните си цели само, ако
сърцето и душата на лидера са отдадени на компанията. 
Воденето не е свързано само с мислене на едро, сладки приказки с инвеститори и законодатели, въпреки, че и това  е част от работата. 
Реализацията изисква цялостно разбиране на бизнеса, хората и средата.  Лидерът е
единственият човек в позиция да постигне това разбиране. 
И само лидерът може да осъществи реализацията чрез
дълбокото си лично участие в същината и дори в детайлите на бизнеса."
Лари Босиди и Рам Чаран


 
DreamersDo е водещият доставчик на коучинг по лидерство за изпълнителни директори (executive leadership coaching) в България.
Под "коучинг по лидерство" разбираме не коучинг за "меки умения", а за организационно лидерство - как управителят да задвижи себе си, екипа и организацията, за да бъде двигател в своята индустрия в новата реалност на местния и глобалните пазари.

 

Предоставяме следните три основни типа коучинг услуги (щракнете на иконите):

 

DreamersDo Коучинг по лидерство за изпълнителни директори_DreamersDo Executive Leadership Coaching DreamersDo Екипен коучинг по лидерство_DreamersDo Team Leadership Coaching DreamersDo Вграждане на коучинг системи_DreamersDo Building Coaching Systems

 


 

Свържете се с нас

За да разберете как DreamersDo индивидуалният и екипния коучинг по лидерство може да допринесе за устойчивия растеж на Вашата организация, заявете предварителна опознавателна среща с нас като се свържете с:
Петър Горялов на +359885 552 730 и peterg@dreamersdo.net и с
Ирина Горялова на +359887 567 033 или irinag@dreamersdo.net


Още за коучинга

Коучингът не е менторство, обучение и е услуга противоположна на консултацията.
DreamersDo разбирането за коучинга е, че това е висококвалифицирана услуга и процес, който:

  • е за реализация на цели и изключителни резултати
  • е провокиращ размисъл и действие диалог между равни партньори - клиент и коуч
  • подкрепя клиента сам да намира решенията за постигането им директно в работния процес
  • катализира, понякога в пъти, постигането на набелязаните от клиента цели
  • по пътя към тях коучът подпомага клиента да развие своя личен и професионален потенциал
  • възвращаемостта на инвестицията е поне 100%, а най-често средно 7 пъти и зависи от целта и ангажимента на клиента.

Що е то коучинг?
Разлики между групов и екипен коучинг - сравнителна таблица.
Разлики между коучинг и консултация - сравнителна таблица.
Как да изберем коуч?
Коучинг компетенции, които коучът практикува във всяка сесия.

ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |