Начало ПощаКарта на сайта


Разлика между коучинг и консултация
Разлики между екипен и групов коучинг
Как да избера коуч?
Коучинг компетенции по стандарт на ICF


Основни компетенции на коуча по стандарт на ICFСпоред Международната коуч федерация (ICF) основните коучинг компетенции, които професионалният коуч използва във всяка коучинг сесия, са единадесет. Всеки коуч, който кандидатства за акредитация от ICF, преминава през изпит и е оценяван по скала от 1 до 10 за владеенето на всяка една компетенция.

Изискванията за владеенето на всяка от тях е различно за всяка от трите степени на акредитация:

  • Accredited Certified Coach (ACC)
  • Professional Certified Coach (PCC)
  • Master Certified Coach (MCC)


Единадесетте коучинг компетенции са разпределени по-долу в четири групи по сходство, а не по приоритет. Всички те са от изключителна важност и всеки професионален коуч ги демонстрира при всяка сесия, като при майсторската степен те се сливат като в танц:

А. Създаване на основата на коучинг партньорството:
1. Изпълнение на етичните и професионалните стандарти.
2. Установяване на коучинг споразумението.

Б. Съвместно изграждане на взаимоотношенията между коуча и клиента:
3. Създаване на доверие и близост с клиента.
4. Присъствие на коуча.

В. Ефективно общуване на коуча:
5. Активно слушане.
6. Задаване на силни въпроси.
7. Директно общуване.

Г. Фасилитиране на ученето и резултатите:
8. Провокиране на осъзнатост.
9. Създаване на план за действие/последващи стъпки.
10. Планиране и целеполагане.
11. Управление на напредъка и отговорност.

11-те коучинг компетенции на ICF.

ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |