Начало ПощаКарта на сайта


Разлика между коучинг и консултация
Разлики между екипен и групов коучинг
Как да избера коуч?
Коучинг компетенции по стандарт на ICF


Как да избера коуч?Стъпки при избор на коуч:

 • Научете повече за коучинга от достоверен източник (www.coachfederation.org);
 • Проучете местния пазар;
 • Попитайте се каква е целта ви за партньорството ви с коуч?
 • Интервюирайте минимум двама или поне трима коуча, преди да изберете. Попитайте всеки от тях за техния опит, професионална сертификация, акредитация от независима професионална общност (федерация, асоциация, т.н.), умения, предишният им опит и поискайте референции.
 • Помнете, че коучингът е важно партньорство. Трябва да има връзка между вас и коуча, да усещате, че той е правилният човек, който да ви подкрепя по пътя към целите ви.


Въпроси към потенциалния коуч

По препоръка на Международната коуч федерация (ICF) задайте следните въпроси на потенциалния коуч, когато го избирате:

 • Какъв е вашият опит в коучинга?
 • Какъв сертификационен курс за професионален коуч сте преминали (учебното заведение и коучинг програмата одобрени ли са от ICF, ако не сте преминали курс, одобрен от ICF, какъв друг коучинг курс сте преминали)?
 • Коя е специалността ви в коучинга? Какъв е фокусът ви като коуч?
 • Какви специални умения или опит имате от предишна/и професия/и, които обогатяват и отличават Вашия коучинг?
 • Каква е философията ви за коучинга?
 • Какъв е процесът на коучинга (колко сесии се правят, с каква честота и т.н.)?


Важно

Коучингът е нова професия и за нея не се изисква разрешително в нито една държава по света. Много хора обаче се наричат коучове, без да са преминали през професионално обучение по специфични коучинг умения и те прехвърлят умения от предишни свои професии в тяхната "коучинг" работа. Това често води до липса на адекватност и ефективност за клиента.


Бъдете внимателни


Макар че пазарът на коучинг услуги във Великобритания е доста развит, в доклада "Коучинг и купуването на коучинг услуги" (Coaching and buying coaching services) от 2008 г. Британският институт за развитие на персонала (CIPD) предупреждава организациите, които търсят коуч за бизнеса, да бъдат внимателни с коучове, които:

 • Не могат да обяснят модела, който използват в работата си;
 • Разказват поименно за индивидуални клиенти (коучингът е конфиденциален, освен ако клиентът изрично не е разрешил да бъде споменавано неговото име или това на организацията му);
 • Не могат да кажат какво могат да правят и какво не могат да правят;
 • Не знаят кого не биха коучвали;
 • Нямат опит в бизнес организации;
 • Настояват да използват собствения си коучинг модел, инструменти за оценка и т.н., вместо да използват Вашите или да интегрират своите с Вашите; 
 • Хвалят се с коучинг резултати с предишни клиенти – например с фрази от типа „аз оправих този клиент”;
 • Гледат на коучинга като на сила и власт над другите;
 • Придържат се към даване на съвети (в коучинг сесия съвети не се дават, дори ако клиентът поиска).
   

Тъй като пазарът на коучинг услуги в България е все още млад, към списъка на CIPD, бихме добавили да бъдете внимателни, ако коучът:

 • не е открит и избягва въпроси за това дали е преминал или е в процес сертификационен курс по специфични коучинг умения;
 • избягва въпроси за продължителността на курса, който е преминал. Сериозните курсове най-често са със сумарна продължителност около 20 дни, като се взимат на модули или наведнъж;
 • избягва въпроси за учебното заведение, където е преминал обучение, и местонахождението му;
 • избягва въпроси или не знае дали курсът е акредитиран от независима професионална общност; 
 • казва, че е завършил курс по невро-лингвистично програмиране (НЛП) и затова се нарича коуч. Коучингът и НЛП са отделни полета на знание. Коучът и НЛП практик, мастър и/или трейнър са две отделни сертификации и те не са взаимнозаменяеми.
  Курсовете, одобрени от Международната коуч федерация, се провеждат в 50 института, чиито коучинг програми са одобрени от федерацията. От тях 11 са в Европа. Таксата за един такъв сертификационен курс по специфични коучинг умения е между 7 000 и 20 000 лева.

 

ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |