Начало ПощаКарта на сайта


Денталната практика като устойчив печеливш бизнес в името на пациента
Индивидуален коучинг по лидерство - за изпълнителни директори
Екипен коучинг по лидерство - за корпоративни екипи
Цялостни проекти


Екипен организационен коучинг по лидерство - за корпоративни екипи
Екипният коучинг по лидерство е трансформационен процес, при който опитен коуч партнира с лидера на екипа (изпълнителният директор), който цели да включи и ангажира екипа за постигането на конкретен бизнес резултат.

 

В DreamersDo имаме дългогодишен опит с еднодневни, двудневни и интензивни формати на екипен коучинг:

  • За изясняване/промяна на посоката или препозициониране на бизнеса;
  • При преструктуриране на компанията спрямо нова посока на бизнеса;
  • За подкрепа на изпълнителния директор да мобилизира екипа към постигане на качествено нови бизнес резултати, които са извън "зоната на комфорт" на хората и са свързани със затвърждаване на бизнеса на пазара или с разширяване в нови сфери и/или държави;
  • За трансформиране на конфликти в екипа;

 

DreamersDo Екипен коучинг по лидерство_DreamersDo Team Leadership Coaching

 

В DreamersDo разглеждаме eкипния коучинг по лидерство като помощен инструмент за изпълнителния директор, за да задвижи реализацията на предизвикателни цели от ключови екипи по ключови за компанията проекти.

Ние партнираме с изпълнителния директор и заедно с хората в екипа влизаме директно в практиката, в сърцевината на работния им казус, за да постигнат те заедно конкретна бизнес цел, която да е стъпка към постигане на устойчиви резултати на компанията.

 

За кого?
Подходящ е за високопроизводителни екипи или такива, които се стремят към по-ефективно представяне.

Практиката ни показва, че след като изпълнителният директор е изяснил за себе си собствените си цели и посока той/тя по естествен път достига до момент, в който включва екипа.
Екипът може да се състои само от изпълнителния директор и мениджмънт борда или според целите да включва и други ключови мениджъри в компанията по преценка на управителя. Опитът ни сочи, че екипният коучинг често първо започва с мениджмънт борда и след това естествено се разширява екипът, участващ в коучинга.

В екипния коучинг работим по текущи казуси / цели, предварително съгласувани с изпълнителния директор.
Работата с екипна динамика е изключително фина и отговорна и затова работим в тясно партньорство с изпълнителния директор за дизайн и подготовка на формата.

Ефектът от екипния коучинг е, че в пъти катализира работния процес и постигането на желаните цели и резултати.
 

Повече за възможните формати, продължителност, за процеса и цени - пишете на Петър Горялов на peterg@dreamersdo.net, за да заявите брошура или се свържете с него директно на 0885 552 730.

 


Още за коучинга
Разлики между групов и екипен коучинг - сравнителна таблица.
Разлики между коучинг и консултация - сравнителна таблица.
Въпроси и отговори за коучинга.
Как да избера коуч?
Коучинг компетенции, които коучът практикува във всяка сесия.

ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |