Начало ПощаКарта на сайта


Разлика между коучинг и консултация
Разлики между екипен и групов коучинг
Как да избера коуч?
Коучинг компетенции по стандарт на ICF


Разлики между консултация и коучинг


Макар консултантските подходи да са изключително разнообразни, основната разлика с коучинга е, че коучът не дава съвети и решения, а ги извлича от самия клиент (индивид или екип), като  подкрепя и насърчава способността на клиента да открива и достига сам до своите решения.
В този смисъл коучингът и консултацията са противоположни като подходи.

В зависимост от задачите, пред които е изправен клиентът обаче, консултантът и коучът имат своето място и тяхната работа взаимно може да се допълва в полза на клиента. Основни разлики между консултацията и коучинга са:

Консултация
Коучинг
 Как клиентът постига целите си?
При консултацията клиентът търси начини да постигне целите, използвайки външни умения и знания (ресурси) от консултанта.
При коучинга клиентът търси начини да постигне целите, като с подкрепата на коуча сам намира най-доброто за него решение и използва собствените си умения и знания (ресурси).
Какво е поведението на клиента?
При консултацията клиентът обикновено е пасивен и очаква съвети или да бъде обучен. Консултантът предлага възможни решения или показва на клиента как да направи нещо.

 
В коучинга клиентът е активен в реализацията на целите и тяхното постигане зависи от неговия ангажимент. Коучът подкрепя клиента да приложи в ежедневието си своите умения и да използва ресурсите си, да следва неотклонно, дори при големи предизвикателства, набелязания план, за да постигне целите си.

 
Кой намира решение?
Консултантът открива и диагностицира проблема и предлага решение.

 
В коучинга клиентът сам достига до собствените си решения. Чрез поредица от прецизни въпроси коучът помага на клиента сам да изясни своите цели и да намери решения за тяхното постигане.

 
Кой реализира решенията и плановете?
Консултантът може да изпълнява вместо клиента и да се заеме с изпълнението на конкретна задача вместо клиента или наготово да му даде част от решението ѝ.
Коучът не изпълнява нито една част от задачата на клиента, а го оставя да се съсредоточи и да изпълни изцяло действията по решаването ѝ.
Кой е специалистът?
Консултантът е специалистът с опита и знанията, които той "внася" при разрешаването на ситуацията на клиента.

 
Коучът не казва на клиента какво да направи или как да извърши конкретно действие. Коучът подпомага, предизвиква, насърчава и носи отговорност да казва това, което вижда, т. е. да е напълно честен и да служи като "огледало" на клиента, вместо да указва, да съветва или да преподава на клиента.
 
Коучингът изисква обединяване на експертизите на клиента и на коуча. Клиентът е експерт по отношение на себе си и своята ситуация. Коучът е експерт в това да подкрепи с кураж и грижа клиента да постигне целите си чрез прецизни ненасочващи въпроси, внимателно слушане и присъствие и провокиране на ангажимент към тяхната реализация.

 
 
 

 

ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |