Начало ПощаКарта на сайта


Денталната практика като устойчив печеливш бизнес в името на пациента
Индивидуален коучинг по лидерство - за изпълнителни директори
Екипен коучинг по лидерство - за корпоративни екипи
Цялостни проекти


Коучинг за автентично лидерство и комуникация за изпълнителни директори


 "Само лидерът може да зададе тона на диалога в организацията.
Как хората си говорят един на друг със сигурност
предопределя колко добре ще функционира компанията.
Това, което има значение, е същността на комуникацията и
състоянието на човека, който комуникира."
Лари Босиди, Рам Чаран


"Голямата привилегия в живота е да бъдеш себе си.”
Джоузеф Кембъл, ментор на Джордж Лукас
Защо комуникацията има значение?

Комуникацията е 70 до 90% от работата на изпълнителния директор
Изпълнителните директори и мениджърите прекарват от 70 до 90% от работното си време всеки ден като комуникират.*

Комуникацията = реализация на целите
Комуникацията на изпълнителния директор е пряко свързана с реализацията на целите и резултатите на организацията. Управлението означава лидерът да постига резултати чрез хора. Тоест, да изрази визията си, да формулира и комуникира целите, да мотивира и увлече хората заедно да ги постигат.
Единственият начин да направи всичко това е чрез комуникация.

Успешен лидер = успешен комуникатор
Днес често се казва, изпълнителният директор е успешен като лидер, ако е успешен комуникатор.

Това е лесно да се каже. Но е предизвикателно да се направи и процесът е много личен, защото включва лидера на лично ниво - като човек. Затова ние подкрепяме изпълнителния директор в този процес с коучинг по лидерска комуникация.Защо коучинг за автентично лидерство и комуникация в новата пазарна реалност?
В криза комуникацията на лидера е по-предизвикателна и по-важна от всякога. И е барометър за здравето на компанията.
В турбулентни времена задачата пред всеки изпълнителен директор е да прави три неща:
1) да взима решения
2) да комуникира решенията към екипа и клиентите

3) да реализира решенията и да комуникира напредъка по изпълнението им."Може и да постигнете краткосрочни резултати
без да сте автентични лидери, но
автентичното лидерство е единственият начин

да постигате дългосрочни резултати."
"Харвард бизнес ривю", 2007 г.


Какво е коучинг по автентично лидерство и комуникация за изпълнителни директори?
DreamersDo коучингът по автентично лидерство и комуникация не е въпрос на техники, не е курс по "комуникационни умения", нито е еднократно действие.

Заедно с изпълнителния директор влизаме директно в работния му процес и предизвикателства, за да задвижи хората в екипа да реализират най-важните цели за компанията не защото трябва, а защото искат. В този процес подкрепяме "гласа" и "лицето" на фирмата - изпълнителният директор, да бъде чут, видян и разбран - от екипа и клиентите, което да подкрепя постигането на желаните резултати.

Развитието на автентично лидерство и комуникация е процес, който продължава цял живот. Начинът, по който коучингът за автентично лидерство и комуникация може да подкрепи изпълнителния директор, е като го/я насърчава и провокира:

  • да открие и използва своята автентичност;
  • да взима трудни решения и да ги комуникира с повече лекота, дори в свръх динамична среда - към екипа и пазара;
  • да катализира реализацията от екипа на най-важните цели и приоритети на компанията;
  • да води хората по начин, който ги насърчава да действат не защото "трябва", а защото искат.
  • да постига и задържа резултатите трайно във времето.


Защо автентично лидерство и комуникация?
Скоростта в бизнеса се увеличи в пъти. Автентичността в комуникацията е "бързата писта на сърцето".
Според „Харвард Бизнес Ривю” резултатите на качествено ново ниво са най-типичната черта на автентичния лидер и автентичността е „единственият начин за постигане на трайни и дългосрочни резултати”.

Автентичното лидерство и комуникация на изпълнителния директор:
• Осигурява бързо и просто общуване в екипа;
• Ускорява в пъти постигането на резултатите;
• Позволява на изпълнителния директор да постига целите не лесно, но с повече лекота;
• Хората в екипа се вдъхновяват и работят не защото трябва, а защото искат;
• Клиентите и стейкхолдърите чуват и лесно разпознават посланията на компанията.Още за коучинга
Разлики между групов и екипен коучинг - сравнителна таблица.
Разлики между коучинг и консултация - сравнителна таблица.
Въпроси и отговори за коучинга.
Как да избера коуч?
Коучинг компетенции, които коучът практикува във всяка сесия.


* Barret, Debora. (2008) Leadership Communication.  International Edition 2008. McGraw-Hill/Irwin.
  Eccles, R. G., & Nohria, N. (1991). Beyond the Hype: Rediscovering the Essence of Management. Boston: Harvard Business School Press
  Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row

ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |