Начало ПощаКарта на сайта


Разлика между коучинг и консултация
Разлики между екипен и групов коучинг
Как да избера коуч?
Коучинг компетенции по стандарт на ICF


Разлики между екипен и групов коучингЕкипният коучинг е трансформационен процес, където опитен коуч партнира с лидера на екипа (изпълнителният директор/мениджър), за да включи членовете на екипа в активна среда за учене, и да коучне екипа да постигне специфичен бизнес резултат по време на съвместната работа. 
 

Груповият коучинг е фасилитиран процес в група, воден от опитен професионален коуч, и създаден с намерението да увеличи на максимална степен комбинираната енергия, опит и мъдрост на хората, които изберат да се присъединят, за да постигнат организационни и/или лични цели. 
 

Екипен коучинг
Групов коучинг
 
Подбор или свободен избор на участниците в коучинга?
Включване на участниците (подбор)
 
Екипният коучинг изисква участието на членовете на съществуващи корпоративни екипи.
Лидерът на екипа трябва да е силен партньор с неговия/нейния коуч. За да се осигури успех на екипния коучинг, лидерът на екипа е нужно да бъде коучван предварително. Колкото по-прозрачен е лидерът за неговия/нейния опит с коучинга, толкова по-лесно е да бъдат включени останалите хора. Лидерът служи като модел, който останалите по свое желание следват.

Коментар на DreamersDo: Нашата практика показва, че ако изпълнителният директор желае да постигне възможно най-висок ангажимент, може да даде свободен избор на всеки в екипа дали да участва в екипния коучинг или не.
Избор
 
В груповия коучинг изборът е основен елемент за създаване на групова работна среда с ангажимент на участниците. Мениджърите са поканени да участват, а не им се нарежда. Резултатът е, че груповият коучинг е приет от всички участници.
Принцип на работа
Сътрудничество (лидер на екипа)
 

От първостепенно значение за успеха на екипния коучинг е да се възприеме модела на сътрудничество и съвместна работа. Истинското сътрудничество насърчава интроспекция, споделено лидерство и решаване на проблема на по-високо ниво. 

 

Работата и жизненоважната роля на коуча в този случай е да предизвика прозрения и осъзнаване за това как недоверието и страхът могат да повлияят върху цялостното представяне на екипа и как всеки член на екипа е способен да допринесе с най-доброто от себе си.

 

Създаване заедно (с групата)
 
 
При груповия коучинг съвместното създаване на дневния ред и задачите е ключово за пълния ангажимент на групата.

Отделните хора в групата:
• Набелязват своите собствени лични цели, които да са в синхрон с организационните;
• Ангажирани са към процеса на коучинг;
• Задават въпроси за това, което искат, на коуча и на групата;
• Подкрепят останалите членове на групата, като споделят своята мъдрост и ресурси (нематериални).

 
Атмосфера на работа
Сигурност и прозрачност

Създаването на среда на сигурност и прозрачност ускорява резултатите при работа с корпоративни екипи. Членовете на екипа трябва да са свободни да казват това, което мислят, без страх от наказание.  Сигурността за членовете на екипа да споделят автентично дава на коуча и на екипния лидер прозрения, за да разберат по-добре какво е нужно на екипа, за да се придвижи напред.
Прозрачността подкрепя ученето, изследването и отговорността за резултатите, независимо дали са положителни или не. Когато членовете на екипа могат да кажат: „Ето това се случи и вярвам, че ето това е нужно да се промени”, тогава екипната среда се вдига на друго ниво и дава енергия на членовете на екипа да раждат иновативни идеи, да взимат по-добри решения и да създават ефективни цели. 
Среда на конфиденциалност и доверие
 
Конфиденциалността и доверието са най-важни в коучинга, независимо от вида му или нивото, на което той се провежда.
 
При груповия коучинг е задължително коучът да създаде система, която да подсигури, че споделените разговори и идеи ще останат строго конфиденциални.
„Системата” може да включва предварителни споразумения за конфиденциалност на съдържанието в групата и най-важното -  индивидуално от всеки член на групата да поеме ангажимент за конфиденциалност.
Ангажимент и отговорност за резултатите
Екипна отговорност
 
Отговорността предполага очаквания/цели и измерване на тяхното постигане. Ако зависят от екипния лидер като човек, който решава всички проблеми, екипите често прехвърлят отговорността на него/нея и чакат посоката да бъде наредена отгоре.
Основната цел на екипния коучинг е да се направи прехода от това екипът да е отговорен пред лидера към това екипът да е отговорен пред самия екип. Първата стъпка в този преход е да се създадат екипни правила, които да поставят основата за по-добро сътрудничество и отговорност. Щом бъде въведен този кодекс на поведение, е по-лесно за екипите да управляват споразуменията и ангажиментите, които поемат. В такава среда членовете на екипа оценяват повече приноса на всеки един и имат по-силен ангажимент към успеха на екипа.
Личен ангажимент
 
Силата на групата е в това, че когато отделните хора в нея се ангажират пред другите членове на групата (за да се запази конфиденциалността това може да стане и негласно) да предприемат специфично действие, е далеч по-вероятно да го направят.

За да бъдат фасилитирани целите, които отделните хора си поставят, и резултатите, които компанията е таргетирала, личният ангажимент към конкретни стъпки и резултати е ключов.

 

ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |